Helista meile: 601 1556

OCHSNER Vesi-vesi soojuspump GMWW

 

Logo

vesi

Vett soojusallikana kasutava süsteemi kavandamine

Vesi/vesi soojuspumbad kasutavad põhjavees, võimaluse korral ka pinnavees või jahutusvees leiduvat soojust.
Soojuspumbad, mis kasutavad soojusallikana vett, on parima kasuteguriga. Põhjavee temperatuur püsib aastaringselt enam-vähem ühtlaselt 8 kuni 12 °C juures. Võrreldes teiste soojusallikatega tuleb seega temperatuuri suhtelistelt vähe tõsta, et see sobiks kütmiseks. Põhjaveepind ei tohiks asuda sügavamal kui 15 m.

Kaevu ja vee kvaliteet

Kasutada tuleks ainult maapinna lähedal asuvat põhjavett. Kaevu kasuteguri hindamiseks tuleb läbi viia kolmepäevane pumpamistest. Veetemperatuur ei tohi olla madalam kui 8 °C, vastasel korral tuleb temperatuurierinevuse ületamiseks kasutada alternatiivseid küttesüsteeme. Sel põhjusel on ka pinnavesi sageli sobimatu, kuna talvel langeb veetemperatuur järsult.

Korrosioonikahjustuste vältimiseks peavad veenäitajad vastama teatud piirväärtustele. Selleks tuleb teha veeanalüüs. Arvestage sellega, et vee kvaliteet võib kõikuda (nt kui läheduses kasutatakse väetist).
Sukelpumba kasutamine väldib õhu/hapniku süsteemi sattumist. Tuleb kasutada oludele vastavat filtrit.

Konstruktsioon

Kaevud võivad olla kaevatud või puuritud (sukelpumba puhul peab diameeter olema vähemalt 220 mm) ja töö peab teostama vastav erialaettevõte. Peeneteralise pinnase puhul tuleks kasutada suurema diameetriga auku, et liiv ei satuks vette. Õhkamist ei tohiks kasutada.
NB! Liiga väikese kaevu puhul on suure voolukiiruse tagajärjeks filtri ummistumine.

Sügav kaev peab asuma veevõtukaevust tuleva veevoolu suunas ja sellest vähemalt 15 m kaugusel.

Kasutamisluba

Loa põhjavee kasutamiseks küttepumba soojusallikana saab Veeameti käest. Kaevu kaevamise/puurimise eest vastutav ettevõte või OCHSNERi partner aitab teid taotluse koostamisel.