Helista meile: 601 1556

OCHSNER Õhk-vesi soojuspump GMLW

Logo

Ventilaator puhub välist õhku läbi aurusti, mis on paigaldatud soojuspumbast eraldi. OCHSNERi lahutatud süsteemiga õhk/vesi soojuspumpade eeliseks on, et soojuspump (kompressor, kondensaator, elektroonika) paigaldatakse hoonesse, kus see on kaitstud ilmastikumõjude eest. Igasugused talvised hooldustööd on seega ka mugavamad ja ohutumad. Soojust genereeritakse kasutava süsteemi vahetus läheduses, seega toimub selle jaotussüsteemi edastamine kadudeta. 

Lahutatud süsteemide puhul kasutatakse aurustites ülimadala müratasemega ventilaatoreid. Need paigaldatakse välitingimustesse. Need ühendatakse soojuspumbaga jahutustorustikuga, seega pole kallid ja mürarohked õhušahtid vajalikud. Mittesüttiva ja ohutu külmaaine R 407 C kasutamine tähendab, et süsteemi saab paigaldada kõikjale. Külmumiskaitse pole vajalik, kuna aurusti külmaaine ei külmu isegi siis, kui süsteemi ei kasutata pikemat aega.

 Lahutatud süsteemiga aurusti paigaldamine

Aurusti peab asetsema selliselt, et õhuvool pole kummastki küljest takistatud. Võib külgneda ainult ühe seinaga, võimalusel vähemalt 1 m kaugusel sellest. Vähemalt 3 m vaba ruumi aurusti kohal. Vältige selle paigaldamist seinatühimikku. Kaugus soojuspumba ja lahutatud süsteemiga aurusti vahel on kuni 10 m (horisontaalselt), kuigi tellimisel on võimalik ka kuni 20 m vahekaugus. Maksimaalne kõrguserinevus (vertikaalne kaugus) on 10 m või tellimisel kuni 20 m. Nii horisontaalne kaugus kui ka kõrguserinevus soojuspumba ja lahutatud süsteemiga aurusti vahel peaksid olema võimalikult lühikesed. Aurusti on varustatud täisautomaatse kuuma gaasiga töötava sulatusseadmega. Kondensatsioonivee eraldamiseks tuleks paigaldada täiesti külmumiskindel äravool.
Võimalusel tuleks aurusti alla luua kogumissüvend, et koguda kondensatsioonivett. Kui kogumissüvendi paigaldamine on võimatu, tuleks aurusti paigaldada killustikukihi kohale. Äravoolualas võib talvel tekkida jää.

On võimalik paigaldada lame- või viilkatusele. Katusele paigaldamiseks peab klient paigaldama sobivad ligipääsuteed ja piirded, et täita tööohutusnõudeid. Jahutusaine tõus tuleb kavandada ja paigaldada vastavalt nõuetele.

NB! Lahutatud süsteemiga aurusti paigaldamisel tuleb arvestada sellega, et see peab olema aastaringselt ligipääsetav (seega tuleb eriti just katusele paigaldamisel võtta tarvitusele vastavad abinõud).

  • Ühenduse maksimaalne pikkus on 20 m.
  • Maksimaalne kõrguserinevus aurusti ja soojuspumba vahel on 10 m, aurusti ei tohi asetseda soojuspumbast madalamal.
  • Lubatud on maksimaalselt 8 torupõlve (need tuleb vormida vastava tööriistaga, mitte põlve peal painutades).
  • 1 m raadiusega torupõlve peetakse antud kontekstis sirgeks.

Torustiku ühendamine aurustiga

Aurusti ühendustorustik (sisendtorustik ja vedelikutorustik) ning ventilaatorite toiteühendus peavad asetsema ümbristorus ja olema nõuetekohaselt termiliselt isoleeritud (sulatusfunktsioon). Kondensatsioonivee äravoolamise tagamiseks on vajalik kalle. Aurustiga ühenduse peab teostama OCHSNERi klienditeenindus.

Ümbristoru peab olema siledaseinaline, vähemalt 150 mm diameetriga ja paigaldatud suure põlveraadiusega (üle 1 m). 90° torupõlved on keelatud.