Helista meile: 601 1556

OCHSNER Maasoojuspump (otsepaisumisega) GMDW

Logo

otse

Süsteemi kirjeldus

Otsepaisumisega süsteemis ringleb soojuspumba töövedelik maakollektoris soojuskandjana ja aurustub seal. Selline otsepaisumine annab tulemuseks väga kõrge kasuteguri ja töökindluse, kuna kaob vahendava soojusvaheti ja soolalahuse ringluspumba vajadus. Otsepaisumisega süsteemis on soojusallika süsteem kavandatud horisontaalse kollektorina. Kollektorit nimetatakse ka aurustumisahelaks. Kasutatakse 75meetrist liitekohtadeta vasktoru, mis on ümbritsetud polüetüleeniga (PE). Sõltuvalt kohalikest seadustest on võimalik, et paigaldis tuleb registreerida või vajab vastavat luba.

Pinnase kvaliteet

Horisontaalsete aurustite paigaldamiseks kasutatav pinnas peab olema stabiilne ja ei tohi olla ühepoolse muldega. Vastasel korral võib pinnase liikumine torusid kahjustada. Mida suurem on pinnase niiskusesisaldus, seda parem on ka soojuse ülekanne. Seega vajab niiske ja savine pinnas soojuse eraldamiseks väiksemat ala kui kuiv ja kivine.

Soojuse eraldamiseks valitud ala peab olema arendamata maa, kuid taimkasv on lubatud. Vihmavesi on pinnase taastamiseks oluline. Vee kogunemist ja üleujutusi (nt kallakutel või savise pinnase korral) tuleb vältida, sest tagajärjeks võib olla pinnase ebastabiilsus ja konstruktsioonide kahjustused. Vajadusel tuleb rajada äravool. Laske pinnasel enne soojuse eraldamist stabiliseeruda.

Horisontaalse kollektori paigaldamine

Soojusallika süsteemi suuruse määrab soojuspumba jahutustegur ja pinnasest soojuse eraldamise võimekus. Paigaldamissügavus on tavaliselt 1,2 m, kuid võib olla teatud regioonides ka madalam. Torude vahekaugused tuleb arvutada. Standardsete kollektoritorude puhul on see tavaliselt 40 ja 60 cm.

Paigaldamise ala

Torud paigaldatakse tavaliselt aluspinnale, mis on tasane ja horisontaalne, maksimaalselt ühe külgkaldega. Kaldega pinnase puhul tuleb maakollektori alati paigaldada kallaku suhtes ristisuunas.
Kalle: kõrguserinevus kollektori kõrgeima ja madalaima punkti vahel ei tohi ületada 5 meetrit.

Paigaldamine

Jälgige, et ükski toru ei oleks murtud ega kokku surutud. Kaitske kollektoritorusid enne pinnasega katmist liivakihiga. Pinnasetöödel tuleb olla ettevaatlik. Paigaldage kollektoritorudest 50 cm kõrgemale hoiatuslindid.

Kogumiskaev

Suuremõõduliste kollektorisüsteemide puhul või kui kollektorisüsteem ei asetse vahetult seinatoru juures, tuleb kasutada kogumiskaevu. See sisaldab jaoturit ja kollektorit. Kogumiskaevu valmistamiseks saab kasutada tavalisi kaubanduses saadaolevaid betoonrõngaid.
Ühendustorustik hoone ja kogumiskaevu vahel tuleb ümbritseda ümbristoruga ja termiliselt isoleerida. See ümbristoru peab asetsema sirgelt ja kerge kallakuga kogumiskaevu poole, et kondensatsioon saaks ära voolata. Maksimaalne ühenduspikkus on 20 m.

  • Maksimaalne kõrguserinevus kogumiskaevu jaoturi ja soojuspumba vahel on 5 m.
  • Kogumiskaev peab asuma madalaimas punktis.

Ohutuskaugused

Kaugus veevarustusest peab olema vähemalt 1,5 m. Kaugus kanalisatsioonist peab olema vähemalt 1 m. Kui torud paigaldatakse hoonetega paralleelselt, peab kaugus olema vähemalt 1,2 m (külmakahjustuste vältimiseks).
Kui nendest kaugustest kinnipidamine pole võimalik, tuleb võtta tarvitusele erimeetmed. Isoleerige ehitusobjekt selliselt, et see oleks kaitstud suletud pooridega isolatsioonimaterjaliga.
Kui vähegi võimalik, ärge ehitage paigaldise peale. Kui see on siiski vajalik, tagage vastavas alas torude korralik isoleerimine (kasutades ka sel juhul suletud pooridega isolatsioonmaterjali). Koht, kus kollektoritorud sisenevad majja, tuleb samuti isoleerida.